Čerpadlo CJAV

Vertikální kondenzátní článkové čerpadlo

Popis

Oblast použití vertikálního kondenzátního článkového čerpadla

Čerpadlo CJAV, bez sběrné vakuové nádrže, je určeno k přečerpávání sběrných a vratných kondenzátů – při čerpání převážně z otevřených nádrží s atmosférickým tlakem.
Čerpadlo CJAV, se sběrnou vakuovou nádrží, je typická kondenzátka k odčerpávání kondenzátů (min. pH 6,5) z vakuového prostoru kondenzátoru u parních kondenzačních turbosoustrojí a jeho dopravování do napájecích nádrží.

Konstrukční provedení čerpadla

Rotor tvoří hřídel s radiálními oběžnými koly, řazenými za sebou, která jsou utěsněna vyměnitelnými těsnicími kruhy v tělesech článku. Oběžné kolo 1. stupně je provedeno s většími rozměry vstupní části pro dosažení vysoké sací schopnosti. Mimo posledního jsou všechna ostatní oběžná kola hydraulicky odlehčena k vyrovnání axiální síly rotoru. Hřídel je v hydraulické části veden v radiálních kluzných ložiskách, umístěných v sacím a výtlačném víku a v pouzdrech jednotlivých těles článků. Ložiska jsou mazána vlastní čerpanou kapalinou.

Materiálové provedení čerpadla

Ve standardním materiálovém provedení LU je těleso čerpadla, rozváděcí kola, těsnicí kruhy oběžných kol a součásti ložiskového závěsu z litiny; oběžná kola z chromové nerezavějící oceli; pouzdra hřídele z oceli; ložiska čerpadla a vodicí ložisko hřídele v elementech jsou z bronzu; hřídel soustrojí a hřídelové spojky jsou ze strojní oceli. Provedení LB – oběžná kola jsou z bronzu, ostatní části jsou shodné z provedením LU.

Ucpávka

Ucpávkové těsnění – měkká, provazcová ucpávka, nezahlcená.

Technické parametry čerpadla CJAV

Maximální teplota dopravované kapaliny: 120°C
Průtok čerpadla: Q = 1,5 – 200 l/s
Dopravní výška: H = do 160 m