Čerpadlo CVN

Středotlaké čerpadlo

Popis

Oblast použití středotlakého čerpadla

Čerpadlo řady CVN je určeno pro čerpání čisté užitkové i pitné vody, kondenzátu nebo vody částečně znečištěné obsahem bahna a jiných nečistot do 1 % objemového množství s největší zrnitostí případných pevných částic do 0,5 mm. Uplatňuje se ve vodárenství, energetice, ve vodním hospodářství různých průmyslových oborů, v důlních pomocných provozech apod.

Konstrukční provedení čerpadla

Čerpadlo CVN je odstředivé, horizontální, článkové konstrukce s oběžnými koly řazenými za sebou do tlakových stupňů. Rotor je oboustranně uložen v radiálních ložiskách mazaných olejem, který je chlazen vodou z cizího zdroje. Sací hrdlo je uspořádáno vodorovně na boční straně čerpadla. Čerpadlo může být poháněno elektromotorem, spalovacím motorem, případně parní turbínou.

Materiálové provedení čerpadla

Čerpadla v ruzných provedeních jsou ze šedé litiny, uhlíkové oceli, bronzu či ocelolitiny.

Ucpávka

Obě ucpávky čerpadla CVN jsou s měkkým těsněním.

Technické parametry čerpadla CV

Maximální teplota čerpané kapaliny 80-CVN 130 °C, 100 až 250-CVN 80 °C, hodnota pH čerpané kapaliny 6,5 až 9 pH.

Dopravní výška: max. 427 m

Průtok: max. 200 l/s