Čerpadla CVEV, CVAV

Vertikální vodárenské článkové čerpadlo

Popis

CVEV

Oblast použití vertikálního vodárenského článkového čerpadla

Hlavní použití vertikálního čerpadla CVEV je pro vodárenské účely a průmyslové zásobování čistou i mírně znečištěnou užitkovou vodou. Je určeno pro čerpání pitné a užitkové vody do max. teploty 60 °C s hodnotou pH 6 – 11, případně i mírně zakalené a znečištěné vody s obsahem nejvýše 5 g bahna nebo jiných příměsenin na 1 litr vody o max. zrnitosti 0,5 mm.

Konstrukční provedení čerpadla

Úplné vertikální nízkotlaké odstředivé článkové čerpadlo sestává z těchto hlavních částí:

  • vlastní hydraulické části čerpadla vespod soustrojí
  • vodícího potrubí s hřídelem a vodícími ložisky
  • ložiskového závěsu v horní části soustrojí
  • vertikálního elektromotoru

Krouticí moment se přenáší z poháněcího motoru na hřídel vlastního čerpadla přes pružnou spojku a dělený hřídel, vedený v ose vodícího potrubí.

Materiálové provedení čerpadla

V základním provedení LN pro běžné použití čerpadla na chemicky neaktivní vody s hodnotou pH 6,5 a 8,5 jsou tělesa vlastního čerpadla, oběžná a rozváděcí kola, těsnicí kruhy oběžných kol, tělesa ložisek ve vodícím potrubí a součásti ložiskového závěsu ze šedé litiny. Ochranná pouzdra hřídelí jsou z korozivzdorné oceli, hřídel soustrojí je z uhlíkové oceli.
Ve zvláštním provedení LU jsou oběžná kola a rozpěrná pouzdra z chromové ocelolitiny. Ostatní části jsou stejné jako v provedení LN.

Ve zvláštním provedení LB jsou oběžná kola a rozpěrná pouzdra z bronzu, ostatní části jsou stejné jako v provedení LN. Toto materiálové provedení je uplatněna pouze u nejmenších tipů do velikosti 50-CVEV-130-7.

Ucpávka

Měkká, provazcová ucpávka, nezahlcená.

Technické parametry čerpadla CVEV

Maximální teplota dopravované kapaliny: 60°C
Průtok čerpadla: Q = 1,5 – 230 l/s
Dopravní výška: H = do 160 m

CVAV

Oblast použití vertikálního vodárenského článkového čerpadla

Čerpadlo CVAV se používají na čerpání čisté, chemicky neaktivní užitkové a pitné vody, popřípadě mírně znečištěné vody s obsahem rozpustných látek, ovšem bez pevných vydírajících částic. Hlavní použití čerpadla CVAV je ve vodárenství k čerpání vody pro účely zásobování. Kromě toho mohou plnit také pomocné účely v průmyslových, energetických a dalších provozech, jako např. čerpání kondenzátů, chladicích vod apod.

Konstrukční provedení čerpadla

Vertikální čerpadlo CVAV sestává z ložiskového závěsu s hnacím ústrojím, vodícího potrubí, hydraulické části a ze sacího potrubí. Přenos krouticího momentu od poháněného motoru na čerpadlo je pružnou spojkou a děleným svislým hřídelem, který je veden v ose vodícího potrubí.

Materiálové provedení čerpadla

V normálním provedení LN pro běžné použití čerpadla na chemicky neaktivní vody jsou těleso čerpadla, oběžná a rozváděcí kola, tělesa ložisek ve vodícím potrubí a součásti ložiskového závěsu z litiny. Těsnicí kruhy oběžných kol jsou bronzové, pouzdra hřídele z nerez materiálu. Hřídel soustrojí a hřídelové spojky jsou ze strojní oceli, vodicí potrubí a sací roura jsou z ocelových bezešvých trub. Nosný stojan ložiskového závěsu je litinový, výjimečně svařovaný.

Ucpávka

Měkká provazcová ucpávka, nezahlcená.

Technické parametry čerpadla CVAV

Maximální teplota dopravované kapaliny: 60°C
Průtok čerpadla: Q = 1,5 – 230 l/s
Dopravní výška: H = do 160 m