Čerpadlo QVC

Spirální čerpadlo s dvouvtokovým oběžným kolem

Popis

Oblast použití spirálního čerpadla s dvouvtokovým oběžným kolem

Čerpadlo QVC je nízko a středně tlakové čerpadlo vodárenské a chladící. Používá se především v komunálních a průmyslových čerpacích stanicích na čerpání pitné, užitkové a chladící a znečištěné vody. Kromě toho mají široké použití i v dalších průmyslových a vodohospodářských sestavách k přečerpávacím, cirkulačním, chladícím a závlahovým účelům.
Čerpadlo QVC je určeno pro čerpání čisté vody do teploty 60 °C a kyselosti 6 – 8 pH (provedeni LO, LN), případně 6 – 7,5 pH (provedení LB) při 20 °C, nebo také znečištěné vody s obsahem bahna 5 %, případně 2 % hmotnosti tvrdých mechanických příměsí max. 0,5 mm (písek, drť).

Konstrukční provedení čerpadla

Čerpadlo QVC je spirálové, odstředivé, jednostupňové. Oběžné kolo má dvojitý vstup. Těleso je horizontálně dělené v ose hřídele, což umožňuje lehkou a rychlou demontáž. Při demontáži není nutné odpojení sacího a výtlačného potrubí.

Materiálové provedení čerpadla

LN – těleso čerpadla a oběžné kolo jsou ze šedé litiny, hřídel z konstrukční oceli.
LB – oběžné kolo a těsnící kruh je z bronzu, hřídel z konstrukční oceli, ostatní jako u provedení LN.
LO – oběžné kolo je z oceli a dodává se pro čerpadla velikosti 250-QVC-530 a 300-QVC-600, hřídel z konstrukční oceli, ostatní jako u LN.

Ucpávka

Ucpávka na utěsnění hydraulické části je v provedení měkká provazcová nebo mechanická.

Technické parametry čerpadla QVC

Teplota dopravované kapaliny: 20 – 80 °C (dle provední)
Průtok čerpadla: 16,7 – 450 l/s
Dopravní výška: 6,5 – 121 m