Čerpadla CVX, CTX

Horizontální článkové čerpadlo

Popis

CTX

Oblast použití horizontálního článkového čerpadla

Čerpadlo řady CTX je určeno k dopravě čisté horké vody a jiných čistých kapalin o hodnotě pH v rozsahu 6,5 – 11, o teplotě do 130 °C. Charakteristické je použití čerpadla v průmyslových a energetických provozech, především v kotelním hospodářství a teplovodních zařízeních a soustavách přečerpávacích, cirkulačních, oběhových, napájecích apod., na čerpání horké vody a kondenzátů.

Konstrukční provedení čerpadla

Čerpadlo CTX je konstruováno jako odstředivé, s radiálními oběžnými koly, článkové, s osou čerpadla uspořádanou horizontálně. Čerpadlo tvoří rotor a stator s ložisky a ucpávkami. Rotor čerpadla sestává z hřídele, na kterém jsou umístěna oběžná kola, pouzdra ucpávky a pouzdra hřídele. Celek je stažen včetně vnitřních ložiskových kroužků maticemi. Stator čerpadla sestává z jednotlivých těles článků a pláště článků, opatřených plochým těsněním, staženým mezi sacím a výtlačným tělesem spojovacími šrouby a odpovídajícími maticemi tak, že tvoří jeden celek.

Materiálové provedení čerpadla

Čerpadlo CTX se vyrábí v materiálovém provedení LC podle ON 11 0003. Hlavní části čerpadla jsou zhotoveny ze šedé litiny nebo konstrukční oceli, pouzdro ucpávky z chromové oceli.

Ucpávka

Ucpávka čerpadla CVX je zásadně měkká. Jakost těsnění se volí podle vlastností čerpané kapaliny a její teploty. Ucpávka jsou zásadně chlazená. Výtlačná ucpávka je u čerpadel o větším počtu stupňů tlakově odlehčena propojením předucpávkové prostory do sacího tělesa.

Technické parametry čerpadla CTX

Maximální teplota dopravované kapaliny: 130°C
Průtok čerpadla: Q = 1,1 – 18 l/s
Dopravní výška: H = 202 – 24 m

CVX

Oblast použití horizontálního článkového čerpadla

Čerpadlo řady CVX je určeno k dopravě čisté a mírně znečištěné vody do teploty 130 °C s hodnotou pH v rozsahu 6,5 – 8,5. Přípustné znečištění je nejvýše 1 % objemového množství bahna nebo nevydírajících jemných mechanických příměsenin s velikostí zrna do 0,5 mm. Charakteristické je použití čerpadel ve vodárenství , v průmyslu, energetice a zemědělství pro zásobování různých objektů pitnou a užitkovou vodou, případně pro čerpací stanice závlahových souprav, v důlních provozech pro přečerpávací zařízení z ustalovacích systémů apod.

Konstrukční provedení čerpadla

Čerpadlo CVX jsou konstruováno jako odstředivé, s radiálními oběžnými koly, článkové s osou čerpadla uspořádanou horizontálně. Čerpadlo tvoří rotor a stator s ložisky a ucpávkami. Rotor čerpadla sestává z hřídele, na kterém jsou umístěna oběžná kola, pouzdra ucpávky a pouzdra hřídele. Celek je stažen včetně vnitřních ložiskových kroužků maticemi. Stator čerpadla sestává z jednotlivých těles článků a pláště článků, opatřených plochým těsněním, staženým mezi sacím a výtlačným tělesem stahovacími šrouby a odpovídajícími maticemi tak, že tvoří jeden celek. Ložiska jsou valivá, nechlazená, tukem mazaná.

Materiálové provedení čerpadla

Čerpadlo CVX se vyrábí v materiálovém provedení LN podle ON 11 0003. Hlavní části čerpadla jsou zhotoveny ze šedé litiny nebo konstrukční oceli, pouzdro ucpávky z chromové oceli.

Ucpávka

Ucpávka čerpadla CVX je zásadně měkká. Jakost těsnění se volí podle vlastností čerpané kapaliny a její teploty. Čerpadla mají propojeny předucpávkové prostory výtlačné i sací ucpávky.

Technické parametry čerpadla CVX

Maximální teplota dopravované kapaliny: 130 °C
Průtok čerpadla: Q = 1,1 – 18 l/s
Dopravní výška: H = 202 – 24 m