Čerpadlo MONOBLOK

Spirální monoblokové čerpadlo

Popis

Oblast použití spirálního monoblokového čerpadla

Jednostupňové odstředivé spirální čerpadlo MONOBLOK se používá při čerpání čistých i mechanicky mírně znečištěných chemicky neutrálních kapalin.

Konstrukční provedení čerpadla

Hydraulická část čerpadla je shodná se stejnými typovými velikostmi čerpadel běžné řady Meta v provedení LC. Mezikus je shodný do té míry, že při spojení se spirálou vzniká mezi víkem čerpadla a mezikusem komora k chlazení či otápění čerpadla a jeho ucpávkového prostoru. Uzavřené oběžné kolo je letmo upevněno přímo na prodlouženém hřídeli patkopřírubového motoru, k jehož čelní přírubě je pomocí mezikusu přišroubováno vlastní čerpadlo upevněné patkami spirální skříně na společné litinové základové desce s motorem. Odpadá tedy ložisková konzola a spojka. To značně zjednodušuje provoz čerpadla a jeho údržbu, navíc přináší značnou úsporu místa, což bude oceněno projektanty i zřizovateli menších kotelen i jiných objektů, kde záleží na dobrém využití prostoru.

Materiálové provedení čerpadla

Čerpadlo MONOBLOK je dodáváno v provedení LC (šedá litina).

Ucpávka

Ucpávka může být provazcová (odváděná, uzavřená z výtlaku, uzavřená z cizího zdroje, smívaná, proplachovaná), nebo jednoduchá mechanická. Všechny tyto ucpávky se montují do stejného ucpávkového prostoru a jsou proto snadno zaměnitelné.

Technické parametry čerpadla MONOBLOK

Maximální teplota dopravované kapaliny: 110 °C
Průtok čerpadla: Q = 1,7 – 14 l/s
Dopravní výška: H = 50 – 5 m