Čerpadlo DSP

Spirální cukrovarnické čerpadlo

Popis

Oblast použití spirálního cukrovarnického čerpadla

Čerpadlo je určeno pro těžký a trvalý provoz v cukrovarech, zejména k dopravě difúzní a kalové šťávy, dále k odslazování saturačního kalu a pro dopravu brýdové vody z vákua do max. teploty 105 °C. V provedení LC se čerpadlo uplatňuje v chemickém průmysle, především pro dopravu čpavkové vody, lihu a jiných alkalických kapalín (čistých i mírně znečištěných).

Konstrukční provedení čerpadla

DSP je dvoustupňové odstředivé spirální čerpadlo. Těleso je horizontálně dělené a pravotočivé. Při rozebrání čerpadla není zapotřebí odpojovat spirálu od sacího a výtlačného potrubí.

Materiálové provedení čerpadla

LC  – těleso čerpadla (spodní a horní část), těleso ložiska, třmen konzoly, ucpávková pouzdra, těsnící kroužky jsou vyrobeny z šedé litiny. Oběhové kolo jsou z ocelolitiny, hřídel z konstrukční oceli.

LU – těleso čerpadla (spodní a horní část), těleso ložiska, třmen konzoly jsou ze šedé litiny. Oběžné kolo je vyrobeno z chromové oceli. Dále těsnící kroužky a rozpěrné pouzdro jsou z bronzu, ucpávkové pouzdro z oceli a hřídel z konstrukční oceli.

Ucpávka

V provedení 00 je ucpávka měkká, v provedení 100 mechanická.

Technické parametry čerpadla DSP

Rozsah kyselosti čerpaného média pH při 20 °C:

  • mat. provedení LC, LU: 6 – 8

Max. specifická hmotnost čerpaného média: 1300 kg/m3

Max. velikost zrna čerpaného média: 20 až 60 mm

Dopravní výška: 15 – 65 m

Průtok: 4 – 110 l/s