Čerpadlo SPB

Samonasávací mlékárenské čerpadlo

Popis

Oblast použití samonasávacího mlékárenského čerpadla

Čerpadlo SPB je určeno především pro čerpání mléka a jiných tekutin v mlékárenském průmyslu, ale také se může uplatnit při čerpání filtrovaných a dobře tekoucích produktů v potravinářském průmyslu, které vyžadují vysokou hygienu provozu, jako např. ovocných šťáv, moštů, minerálních vod apod.

Konstrukční provedení čerpadla

Čerpadlo SPB je rotační, jednostupňové, samonasávací, konstruované na vodokružném principu. Oběžné kolo s paprskovitě rozmístěnými lopatkami je otevřené a na hřídeli uchycené letmo s možností maxiálního posuvu. V náboji oběžného kola jsou vyvrtány dva otvory, sloužící k vyrovnávání tlaků před a za oběžným kolem a pro cirkulaci čerpané kapaliny v prostoru mechanické ucpávky. Sací a výtlačné hrdlo čerpadla jsou uspořádána vertikálně směrem nahoru, takže se v čerpadle stále udržuje kapalina pro vytvoření kapalinového kroužku, který je nutný u tohoto typu čerpadla při vysávání vzduchu ze sacího potrubí.

Materiálové provedení čerpadla

Vlastní hydraulická část přicházející do styku s čerpanou kapalinou je z nerezavějící oceli na bázi chrom-nikl, oběžné kolo pak na bázi chrom-nikl-molybden. Těleso spojující hydraulickou část s částí mechanickou je rovněž z nerezavějící lité oceli.

Ucpávka

Hřídel čerpadla je utěsněn speciální mechanickou ucpávkou.

Technické parametry čerpadla SPB

Maximální teplota dopravované kapaliny: 100°C
Průtok čerpadla: Q = 3,7 – 5 l/s
Dopravní výška: H = 26 – 15 m