Čerpadlo SVD

Samonasávací horizontální článkové čerpadlo

Popis

Oblast použití samonasávacího horizontálního článkového čerpadla

Samonasávací článkové rotační čerpadlo SVD je určeno pro chemický a potravinářský průmysl k čerpání lehkých olejů, šťáv, nízkoviskózních paliv jako benzín, benzol, ether apod. K čerpání kapalin prchavých, krystalizujících, popř. pěnotvorných je určeno provedení se zahlcenou sací ucpávkou. Čerpadlo je možno použít k čerpání vody maximální kyselosti pH 5,8, bez mechanických příměsenin.

Konstrukční provedení čerpadla

Každý pracovní stupeň je vytvořen sací a výtlačnou vložkou, mezi nimiž je uzavřeno oběžné kolo. Hřídel čerpadla je na sací i výtlačné straně uložen v kuličkových ložiskách a těsněn měkkým provazcovým těsněním. Sací a výtlačné hrdlo je natočeno tak, aby čerpadlo zůstalo stále zaplněno kapalinou. U provedení se zahlcenou sací ucpávkou je navíc prostor sací ucpávky doplněn zahlcovacím kroužkem a propojen s výtlačným prostorem pomocí spojovací trubky.

Materiálové provedení čerpadla

Sací a výtlačné těleso, sací a výtlačná vložka, závitové příruby, ložisková tělesa, víko ucpávky a zahlcovací kroužek jsou z litiny. Oběžná kola jsou z mosazi, hřídel a spojovací potrubí z oceli.

Ucpávka

Měkká provazcová nebo mechanická ucpávka.

Technické parametry čerpadla SVD

Maximální teplota dopravované kapaliny: 90°C
Průtok čerpadla: Q = 0,5 – 3,35 l/s
Dopravní výška: H = 114 – 9 m