Čerpadla CHZ, CHV

Napájecí čerpadlo

Popis

Oblast použití napájecího čerpadla

Napájecí čerpadlo řady CHZ je určeno především k napájení parních kotlů upravenou napájecí vodou v tepelných a energetických zařízeních nižších parametrů a místního významu, jako jsou průmyslové závody, objekty s bytovým a sociálním zařízením, nemocniční a zdravotnické objekty apod. Dále toto čerpadlo nachází uplatnění v tepelném, vodním a kotelním hospodářství, jako je přečerpávání kondenzátů, doprava teplé vody do vzdálených objektů, nebo jako zdroj tlakové vody pro některé technologie výrobních procesů.

Konstrukční provedení čerpadla

Napájecí čerpadlo CHZ je odstředivé, článkové, horizontální, s vyrovnávacím zařízením axiální síly, s kluzkými ložisky a měkkými ucpávkami. Rotor je oboustranně uložen v kluzkých ložiskách, mazaných olejem a chlazenou vodou. Hřídelové ucpávky, umístěné v samostatných tělesech s intenzívním vodním chlazením, mají účinné těsnění měkkými provazcovými kroužky.

Materiálové provedení čerpadla

Ve standardním materiálovém provedení jsou hlavní díly napájecího čerpadla z těchto materiálů:

  • sací těleso, těleso článků, oběžná a rozváděcí kola, těsnicí kruhy, rozpěrná a ucpávkové pouzdra, ucpávková a ložisková tělesa ze šedé litiny
  • výtlačné těleso z lité uhlíkové oceli
  • hřídel a plášť článků z konstrukční oceli
  • vyrovnávací kotouč, dosedací deska a škrtící pouzdro ze speciálních slitinových ocelí

Ucpávka

Ucpávkové provedení tvoří měkká provazcová ucpávka.

Technické parametry čerpadla CHZ a CHV

Maximální teplota dopravované kapaliny: 130°C
Průtok čerpadla: Q = 6 – 31 l/s
Dopravní výška: H = do 630 m