Čerpadlo LV

Horizontální článkové čerpadlo

Popis

Oblast použití horizontálního článkového čerpadla

Čerpadlo řady LV je určeno k dopravě pitné a užitkové vody bez mechanických příměsenin, do max. teploty 80 °C. Velké uplatnění nachází hlavně v obecních, městských a průmyslových vodárnách, v požárních stanicích, tlakových závlahách apod.

Konstrukční provedení čerpadla

Čerpadlo je konstruováno jako odstředivé, s radiálními oběžnými koly, článkové s osou čerpadla uspořádanou horizontálně. Čerpadlo tvoří rotor a stator s ložisky a ucpávkami. Rotor čerpadla se skládá z hřídele a oběžných kol s jednostranným vstupem, která jsou zajištěna pery a stažena pouzdry s maticemi. Hřídel je oboustranně uložen v kuličkových ložiskách. Stator čerpadla sestává z těles článků centricky uspořádaných mezi sací a výtlačné těleso těsněné pryžovými těsnícími kroužky a spojeny v jeden celek vně umístěnými stahovacími šrouby.

Materiálové provedení čerpadla

LN – sací a výtlačné těleso, těleso článků, rozváděcí a oběžná kola, víka ložisek a ucpávek, pouzdra hřídele, rozpěrná a zahlcovací pouzdra jsou ze šedé litiny. Hřídel, stahovací šrouby a matice jsou z oceli,pouzdra článků a těsnicí kruhy jsou z mosazi či bronzu.
LB – oběžná kola jsou z bronzu
BC – celobronzové provedení

Ucpávka

Měkká provazcová ucpávka.

Technické parametry čerpadla LV

Maximální teplota dopravované kapaliny: 80 °C
Průtok čerpadla: Q = 3,35 – 33,5 l/s
Dopravní výška: H = 108 – 23 m