Čerpadla CHN, CHP

Vysokotlaké napájecí čerpadlo

Popis

Oblast použití vysokotlakého napájecího čerpadla

Napájecí čerpadlo CHN a CHP je určeno pro napájení parních kotlů o vysokých tlacích a teplotách a patří mezi nejdůležitější pomocná zařízení parních centrál, na jejichž chodu závisí bezpečný a trvalý provoz celého kotelního zařízení, zejména s malým vodním obsahem.

Konstrukční provedení čerpadla

Vysokotlaké napájecí čerpadlo sestává ze sacího a výtlačného tělesa, mezi nimiž jsou vloženy jednotlivé články. Počet vložených článků je závislý na požadovaném provozním tlaku. Účelná konstrukce s vhodně vyřešenými patkami ve výši osy hřídele na sacím a výtlačném tělese zamezuje dilatačním účinkům, které by mohly nepříznivě ovlivnit souosost celého soustrojí.

Materiálové provedení čerpadla

Kvůli vysoké odolnosti vůči korozivním a erozivním účinkům jsou hydraulické díly převážně z nerezavějících materiálů, obzvláště v náročných podmínkách se uplatňuje až celonerezové provedení. Ve výběru materiálů se odrážejí získané zkušenosti z provozu těchto čerpadel v elektrárnách v tuzemsku i zahraničí.

Použití jiných materiálů po dohodě.

Ucpávka

Hřídelová ucpávka, provedené v samostatných a snadno vyjímatelných tělesech s intenzivním vodním chlazením, má účinné těsnění měkkými provazcovými kroužky.

Technické parametry čerpadla CHN a CHP

CHN
Maximální teplota dopravované kapaliny: 180 °C
Průtok čerpadla: Q = 12 – 55 l/s
Dopravní výška: H = do 1200 m
CHP
Maximální teplota dopravované kapaliny: 180 °C
Průtok čerpadla: Q = 30 – 100 l/s
Dopravní výška: H = do 2200 m