Čerpadla CDB, CDA

Článkové vysokotlaké čerpadlo

Popis

Oblast použití vysokotlakého článkového čerpadla

Čerpadlo CDA, CDB představuje řadu vysokotlakého odstředivého čerpadla s hlavním a charakteristickým použitím v důlních provozech k odčerpávání a dopravě spodních vod na povrch. Kromě svého hlavního použití jako důlní čerpadlo se uplatňuje i v jiných hospodářských odvětvích, kde e jedná o čerpání čisté užitkové, popřípadě i pitné vody na mimořádné dopravní výšky v různých vysokotlakých hydraulických zařízeních.

Konstrukční provedení čerpadla

Čerpadlo je článkové, s radiálním dělením článků a jejich řazením za sebou do tlakových stupňů, vždy sudých, jejichž počet se volí podle požadované dopravní výšky. Typickým znakem čerpadla je způsob odlehčení hydraulického axiálního tahu. Čerpadlo je rozděleno na dvě souměrné a proti sobě uspořádané poloviny s protisměrným působením osových sil, které se navzájem ruší. Čerpadlo lze použít jako jednotělesová nebo dvotělesová (dvojagregáty) pro větší dopravní výšky.

Stator – výtlačné těleso, sací tělesa a články s rozvaděči

Rotor – hřídel, oběžná kola, ochranné pouzdra

Materiálové provedení čerpadla

Standardní provedení “OU“ 

Sací a výtlačné těleso, pláště článků – litá uhlíková ocel, oběžná kola, rozváděcí kola, převaděče – litá chromová ocel. Těsnící kruhy jsou vyrobeny ze speciální oceli, hřídel a spojovací šrouby z konstrukční oceli. Rozpěrné a ochranné pouzdro rotoru tvoří chromová ocel, pouzdra těles a článků korozivzdorná ocel.

Ucpávka

Obě ucpávky hřídele, umístěné v samostatných tělesech jsou měkké, provazcové, s dostatečným dlouhým těsnícím prostorem. Výtlačná ucpávka je tlakově odlehčena převodem do sacího prostoru čerpadla

Technické parametry čerpadla CDB a CDA

Maximální teplota dopravované kapaliny: 80 °C

Průtok čerpadla: max. 90 l/s

Dopravní výška:

  • jednotělesová – do 860 m
  • dvoutělesová – 1670 m