Čerpadlo EPR

Jednovřetenové čerpadlo

Popis

Oblast použití jednovřetenového čerpadla

Vřetenové čerpadlo řady EPR je určeno k čerpání kapalin značného rozsahu druhů od čistých a řídkých, přes viskózní, znečištěné a zahuštěné kapaliny a suspenze až po kašovité látky bez abrasivních účinků. Pro pracovní všestrannost a významné přednosti nachází vřetenové čerpadlo EPR široké uplatnění prakticky ve všech průmyslových odvětvích a výrobních oborech.

Konstrukční provedení čerpadla

Čerpadlo je konstruováno jako jednovřetenové, horizontální, sestávající v podstatě z části hydraulické a mechanické. Hydraulická část sestává z statoru a vřetena. Stator, který je vložen mezi sací a výtlačné těleso, má uvnitř navulkanizovanou pryžovou vložku, jejíž dutina je provedena ve tvaru dvouchodého oblého závitu. Uvnitř statoru se otáčí ocelové vřeteno tvaru jednochodého oblého závitu. Při pohybu vřetena se vytvářejí v dutině statoru uzavřené a navzájem oddělené duté prostory, které se s otáčením vřetena neustále rovnoměrně posunují ve směru stoupání šroubovice vřetena a dopravují svým objemem kapalinu ze sacího do výtlačného prostoru. Mechanickou část tvoří ložiskový kozlík s hnacím hřídelem, který je uložen ve dvou valivých ložiskách, mazaných dlouhodobou tukovou náplní. Proti vnikání nečistot či úniku tuku je ložiskový prostor chráněn pryžovými kroužky Gufero.

Čerpadlo má jednoduchou konstrukci, umožňující snadnou demontáž , čistitelnost a nenáročnou obsluhu.

Materiálové provedení čerpadla

Litinové provedení GO jako základní na běžné neutrální kapaliny s touto skladbou hlavních dílů: sací a výtlačné těleso jsou ze šedé litiny, pracovní vřeteno je z korozivzdorné oceli a uhlíkové oceli, spojovací kloubový hřídel je z uhlíkové oceli a statorová vložka je ze speciální technické pryže.

Nerezové provedení GY na částečně agresivní kapaliny a látky s touto skladbou hlavních dílů: sací a výtlačné těleso, pracovní vřeteno a spojovací kloubový hřídel jsou z korozivzdorné oceli, statorová vložka je standardně ze speciální technické pryže nebo v úpravě ze zdravotně nezávadné potravinářské pryže.

Ucpávka

Ucpávka hnacího hřídele má měkké provazcové těsnění se zahlcovacím kroužkem uprostřed.

Technické parametry čerpadla EPR

Maximální teplota dopravované kapaliny: 70°C
Průtok čerpadla: Q = 0,18 – 13,3 l/s
Dopravní tlak: do 0,6 MP

Otáčky motoru: 240 – 1450 ot./min