Čerpadlo GFHU

Ponorné kalové kanalizační čerpadlo

Popis

Oblast použití ponorného kalového kanalizačního čerpadla

Ponorné kalové kanalizační čerpadlo řady GFHU je speciální čerpadlo, určené k čerpání odpadních vod, fekálií a surových kalů, obsahující neabrasivní, pevné, drobné, kusovité a vláknité látky jako je papír, hadry, obvazy, zbytky jídel, popřípadě menší množství písku, popela, štěrku a jiné látky přicházející do kanalizace. Uplatňuje se v kanalizačních soustavách, v čistírnách odpadních vod, v průmyslových zařízeních, ve stokových sítích, v různých jímacích objektech, apod.

Konstrukční provedení čerpadla

Ponorné čerpadlo GFHU je jednostupňové, odstředivé, spirální, s uzavřeným jednolopatkovým oběžným kolem o velké průchodnosti. Elektromotor tvoří s čerpadlem jeden kompaktní celek. Mezi hydraulickou částí a elektromotorem je vana s náplní oleje, která je utěsněna speciální dvojitou ucpávkou.

Materiálové provedení čerpadla

Materiál je volen se zřetelem na povahu čerpaného média, příznivou hmotnost a životnost soustrojí. Těleso motorového statoru je z hliníko-křemíkové slitiny. Hřídel a důležité spojovací šrouby přicházející do styku s čerpanou kapalinou jsou z korozivzdorné oceli. Oběžné kolo je z otěruvzdorné oceli, odolávající do značné míry korozi. Spirála čerpadla a stojan se sacím kolenem jsou ze šedé litiny.

Ucpávka

Proti vniknutí vody z hydraulické části je elektromotor bezpečně chráněn hřídelovým těsněním, které tvoří speciální dvojitá mechanická ucpávka s těsnicími kroužky. Mechanická ucpávka má stálý uzávěr a mazání z olejové vany.

Technické parametry čerpadla GFHU

Maximální teplota dopravované kapaliny: 40°C
Průtok čerpadla: Q = 20 – 85 l/s
Dopravní výška: H = 27 – 5 m