Ruční čerpadla / ruční křídlová čerpadla

3031

Ruční čerpadlo má pracovní kovové plochy, proto se využívá jen pro čerpání čistých kapalin, a to bez mechanických příměsí – např. písku atd. S ručními čerpadly lze čerpat studenou a teplou vodu, naftu, benzín, líh, petrolej, řídké oleje a další kapalin ze sudů a barelů. Ruční čerpadla jsou tedy obecně určena i k čerpání prchavých kapalin.

Ruční křídlová čerpadla slouží také jako evakuační čerpadla.  Tato čerpadla lze použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu ZÓNA 1.

Ručním křídlovým čerpadlem jsou čerpadla s označením K a K-BS.

Ruční křídlové čerpadlo K

Oblast použití ručního křídlového čerpadla

Ruční čerpadlo K se používá převážně pro čerpání prchavých kapalin jako benzínu, benzolu, lihu, nafty, petroleje a ostatních kapalných paliv. Ale také dehtu, olejů, studené i horké vody. Vyhovuje také jako evakuační čerpadlo u odstředivých čerpadel a jejich sacích potrubí. Protože křídlové čerpadlo má pracovní plochy kovové, je všeobecně určeno pro dopravu jen čistých kapalin bez mechanických příměsí (písku apod.). Lze je použít i v prostření s nebezpečím výbuchu ZÓNA 1.

Konstrukční provedení ručního křídlového čerpadla

V kuželovém tělese ručního křídlového čerpadla K se pohybuje přesně opracované otočné křídlo společně s hřídelí a pevným sacím můstkem. Hřídel je vedena v ložisku tělesa a pouzdru ucpávky. V můstku i v křídle jsou zabroušené klapkové ventily. Křídlo a sací můstek rozdělují prostor v tělese na tři části. Při jednom zdvihu jedna polovina křídla nasává kapalinu, druhá ji vytlačuje. Těleso je uzavřeno ucpávkovým víkem s těsnicím prostorem. Čerpadlo má dvě upevňovací klapky pro montáž na svislou stěnu, konzolu nebo jinou konstrukci.

Materiálové provedení čerpadla

Těleso je vyrobeno z šedé litiny, hřídel z oceli, křídlo, můstek i klapkové ventily jsou z mosazi.

Ucpávka čerpadla

Měkká provazcová ucpávka.

Technické parametry čerpadla K

Maximální teplota dopravované kapaliny: 80 °C
Průtok čerpadla: Q = 0,18 – 0,93 l/s
Dopravní výška: 15 – 25 m

Maximální sací výška: 7 m

Ruční křídlové čerpadlo K-BS / ruční křídlová souprava K-BS

Oblast použití ručního křídlového čerpadla / ruční křídlové soupravy

Ruční křídlové čerpadlo K-BS se používá převážně pro přečerpávání benzínu, benzolu, lihu, lihobenzínové směsi, nafty, petroleje, řídkých olejů apod., ze sudů a barelů. Vyhovuje také jako evakuační čerpadlo u odstředivých čerpadel a jejich sacích potrubí. Protože křídlová čerpadla mají pracovní plochy kovové, jsou všeobecně určena pro dopravu jen čistých kapalin bez mechanických příměsí (písku apod.). Lze je použít i v prostření s nebezpečím výbuchu ZÓNA 1.

Konstrukční provedení čerpadla / soupravy

Čerpací soupravy K-BS se skládají z dvojčinného ručního křídlového čerpadla konstrukce K s klapkovými ventily, sací trubky s kuželovou připojovací zátkou a z výtlačného řadu nebo z výtokového kolena. Na rozdíl od křídlového čerpadla K nemá připevňovací patky a závitové příruby. Na sací straně je opatřeno ocelovou pozinkovanou sací trubkou s posuvnou připojovací zátkou pro upevnění na čep sudu, takže je možno trubku nastavit na libovolný ponor v sudu. Kuželový tvar zátky také umožňuje použití pro různé průměry otvorů.

Materiálové provedení ručního čerpadla / soupravy

Těleso je vyrobeno z šedé litiny, hřídel z oceli, křídlo, můstek i klapkové ventily jsou z mosazi.

Ucpávka

Měkká provazcová ucpávka.

Technické parametry soupravy K-BS

Maximální teplota dopravované kapaliny: 80 °C
Průtok čerpadla: Q = 0,18 – 0,41 l/s
Dopravní výška: 20 – 25 m

Maximální sací výška: 7 m