Čerpadlo K

 Ruční křídlové čerpadlo

Popis

Oblast použití ručního křídlového čerpadla

Křídlové čerpadlo se používá převážně pro čerpání prchavých kapalin jako benzínu, benzolu, lihu, nafty, petroleje a ostatních kapalných paliv. Ale také dehtu, olejů, studené i horké vody. Vyhovuje také jako evakuační čerpadlo u odstředivých čerpadel a jejich sacích potrubí. Protože křídlové čerpadlo má pracovní plochy kovové, je všeobecně určeno pro dopravu jen čistých kapalin bez mechanických příměsí (písku apod.). Lze je použít i v prostření s nebezpečím výbuchu ZÓNA 1.

Konstrukční provedení čerpadla

V kuželovém tělese se pohybuje přesně opracované otočné křídlo společně s hřídelí a pevným sacím můstkem. Hřídel je vedena v ložisku tělesa a pouzdru ucpávky. V můstku i v křídle jsou zabroušené klapkové ventily. Křídlo a sací můstek rozdělují prostor v tělese na tři části. Při jednom zdvihu jedna polovina křídla nasává kapalinu, druhá ji vytlačuje. Těleso je uzavřeno ucpávkovým víkem s těsnicím prostorem. Čerpadlo má dvě upevňovací klapky pro montáž na svislou stěnu, konzolu nebo jinou konstrukci.

Materiálové provedení čerpadla

Těleso je vyrobeno z šedé litiny, hřídel z oceli, křídlo, můstek i klapkové ventily jsou z mosazi.

Ucpávka

Měkká provazcová ucpávka.

Technické parametry čerpadla K

Maximální teplota dopravované kapaliny: 80 °C
Průtok čerpadla: Q = 0,18 – 0,93 l/s
Dopravní výška: 15 – 25m

 

Více informací o ručních čerpadlech naleznete zde.