Čerpadlo ZUS

Zubové čerpadlo

Popis

Oblast použití zubového čerpadla

Zubové čerpadlo řady ZUS je určeno k dopravě viskózních a zahuštěných kapalin s mazací schopností do teploty 100 °C, při dopravních tlacích do 0,5 MPa, které však neobsahují pevné přimíseniny a jiné mechanické nečistoty (písek, popílek, krystalky apod.). Používá se k čerpání širokého sortimentu viskózních kapalin a látek v chemických, petrochemických a jiných provozech – jako olejů, dehtu s fenolovou vodou, vodního skla, laků, mýdla, kliku, tuků atd. S výhodou, díky svým nízkým otáčkám, se používají v cukrovarnictví na čerpání melas a sirobů.

Konstrukční provedení čerpadla

Zubové čerpadlo ZUS je jednoduché konstrukce a sestává se z těchto částí: z tělesa, předního a zadního víka, ucpávkového víka, hnacího a hnaného hřídele a dvojice ozubených kol. Čerpadlo může pracovat bez jakékoliv úpravy jako levotočivá nebo pravotočivá (při pohledu od hnacího motoru). Zubové rotační čerpadlo je konstruováno pouze pro pohon s elektropřevodovkou. Agregát je umístěn na společném základovém rámu. Hrdla čerpadla jsou umístěna protilehle po stranách ve společné vodorovné ose.

Materiálové provedení čerpadla

Statorové části jsou z šedé litiny, ozubená kola a hřídele uhlíkové oceli. Hřídele jsou v místě styku se statorovými částmi povrchově kaleny.

Ucpávka

Měkká provazcová ucpávka.

Technické parametry čerpadla ZUS

Dopravní tlak: max. 0,5 MPA

Průtok: 1,6 – 10,7 l/s

Výkon elektromotoru: 3 – 18,5 kW