Čerpadlo RPT

Rotační zubové čerpadlo

Popis

Oblast použití rotačního zubového čerpadla

Rotační zubové čerpadlo řady RPT je určeno k čerpání viskózních kapalin. Mezi produkty, které lze čerpat patří nafta, olej, dehet, lak, tuk, mýdlo, klih, vodní sklo, asfalt a v potravinářském průmyslu sirup, ovocné šťávy, melasa, sádlo, mladinka a mnoho jiných viskózních kapalin.

Konstrukční provedení čerpadla

Čerpadlo je konstruováno pro těžší průmyslový provoz. Skládá se z mechanické a hydraulické části. Rotory se vzájemně odvalují po svém povrchu a tlačí nasátou kapalinu stejnoměrně po obvodu tělesa. Vůle mezi rotory, obvodem a víkem jsou co nejmenší. Rotor má tři stejné rádiusové vrcholy.

Pro čerpání kapalin, které chladnutím tuhnou je víko čerpadla vybaveno topným pláštěm. U velikostí 80, 100, 150 RPT je i hydraulické těleso vybaveno topným pláštěm, vyhřívaným teplou vodou, párou nebo olejem.

Materiálové provedení čerpadla

Hydraulické a mechanické těleso, víko čerpadla, rotory jsou ze šedé litiny, hřídele z konstrukční oceli, ozubená kola z ušlechtilé oceli. Pro potravinářský průmysl nebo k dopravě aktivních kapalin můžeme dodat hydraulický díl čerpadla z chromniklové oceli.

Ucpávka

V hydraulickém tělese jsou hřídele utěsněny provazcovým těsněním.

Technické parametry čerpadla RPT

Teplota kapaliny: 220 °C

Dopravní tlak: max. 0,8 MPA

Průtok: 0,78 – 25 l/s

Otáčky čerpadla: 250 – 750 ot./min

Příkon motoru: 2 – 26 kW