Čerpadlo P-ZUN

Zubové čerpadlo

Popis

Oblast použití zubového čerpadla

Zubové čerpadlo P-ZUN je určeno převážně na dopravu mazutu a topných olejů získaných destilací ropy nebo hydrogenací uhlí. Používá se ve všech oborech, kde se přechází na topení tekutými palivy (např. v energetice pro parní kotle. cementárnách pro rotační pece, hutních provozech pro vytápění ocelářských pecí, koksovnách atd.). Uplatňuje se proto také v kotelnách veřejných a bytových zařízení např. v nemocnicích, hotelích, divadlech apod., kde přechod na topení olejem přináší, kromě jiných výhod z hlediska funkčního a provozního, také zlepšení čistoty pracovního prostředí a hlavně ovzduší.

Čerpadla mohou dopravovat oleje do teploty max 80 °C, bez obsahu pevných vydírajících podílů, chemicky neaktivní a nekorozivní. Jejich efektivní využití je zpravidla pro pracovní tlaky nad 1 MPa.

Použití čerpadel P-ZUN se v provozu situují zpravidla s nátokem do sání, což vyžaduje daný způsob a provedení jejich těsnících elementů. Maximální přípustný přetlak na sací straně čerpadla je do 0,1 MPa.

Konstrukční provedení čerpadla

Čerpadlo P-ZUN je horizontální a sestává se z těchto základních částí: těleso, ucpávková tělesa, dvojice ozubených kol, hnací a hnaná hřídel, valivá ložiska, pojistný ventil. Ve středním tělese, uzavřeném z obou stran ucpávkovými tělesy, je dvojice pracovních ozubených kol naklínovaných na hřídelích. Oba hřídele jsou uloženy ve valivých ložiskách, která nepřijdou do styku s dopravovanou kapalinou. Utěsnění ložisek je hřídelovými těsnícími kroužky, které jsou tlakově odlehčeny. Ložiska jsou jednotlivě mazána tukem.

Pohon čerpadel je přímý – elektromotorem. Bezpečnost provozu čerpadla zajišťuje pojistný ventil, který při náhodném překročení dopravního tlaku přepouští plný průtok zpět do sacího prostoru.

Materiálové provedení čerpadla

Těleso čerpadla a obě ucpávková tělesa jsou z litiny. Ozubená kola a hřídele jsou z oceli (cementované a kalené).

Ucpávka

Ucpávky čerpadla jsou tvořeny vždy dvojicemi hlavních hřídelových těsnících kroužků GUFERO. Ucpávky jsou zatíženy jen sacím tlakem, neboť kapalina, která pronikne do prostoru před kroužky, je odsávána zpět do sacího prostoru čerpadla.

Technické parametry čerpadla P-ZUN

Dopravní tlak: max. 2,5MPA

Průtok: 0,325 – 5,1 l/s

DN hrdel: 1 ½ / 1 ½  – 80/80mm  sací/výtl.