Vývěva RV

Vodokružná vývěva

Popis

Oblast použití vodokružné vývěvy

Vývěva RV se používá v mnoha průmyslových odvětvích s vakuovou technikou, zejména pak při výrobě porcelánu a stavebních hmot. Své uplatnění nalezne také v potravinářské průmyslu, a to k vakuové kondenzaci a vakuovému vysoušení při výrobě různých produktů a látek (výroba džemů, sladových extraktů, sušeného mléka a ovoce, droždí a mýdla). Často se užívá jako součást dojících zařízení v kravínech. Lze je použít i jako nízkotlaké kompresory, které dosahují max. přetlaku 12 m. V kombinaci s přetlakovou nádobou a plovákovými spínači tvoří vývěva automatickou evakuační stanici.

Konstrukční provedení vývěvy

Rotační vývěvu vyrábíme ve dvou velikostech:

  • dvoustupňové RV-248
  • jednostupňové RV-558

Vývěva RV-248 má dvě paprsková oběžná kola, která pracují v tělesech článků s vhodně upravenými kanály. Oproti tomu jednostupňová vývěva RV-558 má jedno oběžné kolo, jehož pracovní prostor je od tělesa vývěvy oddělen rozváděcí deskou se sacím výtlačným kanálem. Hřídel u obou typů je oboustranně uložen v kuličkových ložiscích, k nimž je snadný přístup z mnoha vnějších stran stroje. Provozní kapalinou je čistá studená voda.

Materiálové provedení vývěvy

Sací a výtlačná tělesa, tělesa článků a ložisek jsou z litiny. Oběžná kola jsou z bronzu a hřídele z nerezové oceli. Nabízíme i celobronzové provedení.

Ucpávka

Těsnění hřídele je pomocí mechanických ucpávek.

Technické parametry vývěvy RV

Max. dosažitelný absolutní tlak v sání při uzavřeném sacím hrdle: RV-248 = 5 kPa, RV-558 = 5 kPa

Výkon elektromotoru: RV-248 = 3 kW, RV-558 = 5,5 kW

Otáčky: RV-248 = 1430 min-1, RV-558 = 1430 min-1