41

Čerpadlo KDFU

Ponorné kalové čerpadlo

Popis produktu

Oblast použití ponorného kalového čerpadla

Kalové ponorné čerpadlo KDFU má při svém všeobecném použití nejširší uplatnění zejména ve stavebnictví, neboť jsou ideálním čerpacím zařízením k odvodňování při výkopových, hloubicích, melioračních, studnařských a jiných zemních pracích, k odstraňování průsakových dešťových vod za sklepů, suterénů, kanálů apod. Konstrukce čerpadla je přizpůsobená ke spolehlivému čerpání bahnité a mechanicky znečištěné vody o hodnotě pH 5 – 7,5 s obsahem hmot vysokého abrasivního účinku, jako je písek, kamenná drť, jíl, hlína apod. do zrnitosti 5 mm a váhového obsahu do 30 %.

Konstrukční provedení čerpadla

Čerpadlo KDFU je konstruováno jako jednostupňové, odstředivé, tvořící s elektromotorem jeden kompaktní a přenosný celek. Celý vodotěsný agregát je zasunut do vnějšího pláště, takže čerpaná voda protéká mezi vnitřním a vnějším pláštěm do výtlačného hrdla. Sací víko, zadní příložka a difuzor čerpadla jsou opatřeny gumovým povlakem. Otevřené oběžné kolo je upevněno letmo na prodloužené hřídeli elektromotoru, která je uložena ve dvou kuličkových ložiskách s dlouhodobou tukovou náplní.

Materiálové provedení čerpadla

Čerpadlo KDFU se vyrábí v litinovém provedení.

Ucpávka

Motorická část agregátu je dokonale utěsněna systémem mechanické ucpávky a dvou těsnících kroužků se stálou olejovou náplní.

Technické parametry čerpadla KDFU

Maximální teplota dopravované kapaliny: 40°C
Průtok čerpadla: Q = 3,33 – 33,3 l/s
Dopravní výška: H = 26 – 7 m